နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)-လေအေးပေးစက်ပြင် သင်တန်း

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းအမည်: 
Private သင်တန်းကျောင်းများ
ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်: 
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)
သင်တန်းကျောင်းလိပ်စာ: 

နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၊ အမှတ် (၁၃-က)၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ ၄၂ ၇ပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း: 
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြို့နယ်: 
ရန်ကုန်
ရပ်ကွက်/ရွာ: 
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်
တာဝန်ရှိသူ: 

ဒေါ်သဉ္ဇာစိုး

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်: 
ဝ၉-၄၂၀ဝ၃၂၃၄၇
သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: 

သင်တန်းများ