ဖောင်တော်ဦး ဘုန်းကြီးကျောင်း

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းအမည်: 
Private သင်တန်းကျောင်းများ
ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်: 
ဖောင်တော်ဦး ဘုန်းကြီးကျောင်း
သင်တန်းကျောင်းလိပ်စာ: 

ဖောင်တော်ဦးဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မန္တလေး

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း: 
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မြို့နယ်: 
မန္တလေး

သင်တန်းများ