ရန်ကုန်ကရင်အမျိုးသမီးငှာန

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းအမည်: 
Private သင်တန်းကျောင်းများ
ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်: 
ရန်ကုန်ကရင်အမျိုးသမီးငှာန
သင်တန်းကျောင်းလိပ်စာ: 

၄၀၄ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ၊အလုံ၊ရန်ကုန်

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း: 
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြို့နယ်: 
အလုံ
ရပ်ကွက်/ရွာ: 
ကရင်ခြံ
တာဝန်ရှိသူ: 

နော်အက်စတာ
 

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်: 
ဝ၄၂-၁၁၁၆၂၇
သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: 

သင်တန်းများ