အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

    ၅-၅-၂၀၀၉ခုနှစ်၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ)

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)သည် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သက်မွေးပညာဆိုင်ရာ လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်သူ လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်များ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-
(က)     ဒေသတွင်းသက်မွေးပညာရပ်များ သင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက် ရရှိ စေခြင်းဖြင့် လူငယ်လူရွယ်များ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း ပိုမိုမြင့်မားလာပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်။
    (ခ)     ဒေသတွင်း စက်မှုလက်မှုနည်းပညာများ ပြန့်ပွားလာစေရန် 
(ဂ)    ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်။

ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

အီးမေးလိပ်စာ gthspku@dtve.org

၀၉-၄၀၁၅၀၃၃၀၄၊၀၉-၆၉၂၆၅၆၈၁၀

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဉ် အမည် ပညာအရညအချင်း ရာထူး မှ ထိ မှတ်ချက်
ဦးသော်ဇင်မျိုး M.E(Mechnical) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၅-၅-၂၀၀၉ ၃၀-၅-၂၀၁၈  
ဦးထွန်းမြိုင် M.E(Electrical Power) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၃၀-၅-၂၀၁၈ ယနေ့ထိ  

 

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၄ ၁၂ ၆၁
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁၉ - ၂၉
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၁ - - - ၃၀
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၆ - - - ၂၂
၂၀၁၄-၂၀၁၅ - - - ၂၁
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၃၁ - - - ၃၆
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၃၅ - - ၁၆ ၂၀ ၈၀
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၈ - ၂၁ ၂၁ ၁၈ ၁၀ ၉၈
စုစုပေါင်း ၁၈၁ ၄၀ ၆၀ ၆၅ ၂၃ ၃၇၇
စဉ် ဖွင့်လှစ်ပြီးကာလတိုသင်တန်းများ
သင်တန်းအမည် လူဦး ရေ မှတ်ချက်
အခြေခံအိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁)မှ (၃)ထိ ၁၀၇ မိမိကျောင်း အစီအစဉ်ဖြင့် ဖွင့်ပါသည်
အခြေခံအီလက်ထရောနစ်သင်တန်းအပတ်စဉ်(၁)
အခြေခံဂဟေဆက်နည်းသင်တန်းအပတ်စဉ်(၁)
အခြေခံဂဟေဆက်နည်းသင်တန်းအပတ်စဉ်(၁) ၂၉ IOM နှင့်ပူးပေါင်း ဖွင့်ပါသည်
လျှပ်စစ်ဝါယာဆက်သွယ်မှုသင်တန်းအပတ်စဉ်(၁) ၃၁
အခြေခံအုတ်စီသင်တန်းအပတ်စဉ်(၁) ၂၀
သံချည်သံကွေးနှင့်ပိုက်ပြင်ပိုက်ဆက်သင်တန်း ၂၀
အပတ်စဉ်(၁)
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာမောင်းနှင်ခြင်းသင်တန်း ၂၅
အပတ်စဉ်(၁)
အခြေခံကွန်ပျူတာနှင့် English စာသင်တန်း ၃၀
အပတ်စဉ်(၁)
၁၀ အခြေခံဂဟေဆက်နည်းသင်တန်းအပတ်စဉ်(၁) ၃၀ Guardian နှင့်ပူးပေါင်း ဖွင့်ပါသည်
စုစုပေါင်း ၃၀၂  
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)

(၃၃.၃)ဧက

ပခုက္ကူ-ရေစကြိုကားလမ်းမကြီးဘေး၊ပခုက္ကူစက်မှုဇုန်အနီး၊ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

(၁) International Organization for Migration (IOM)  
ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း
(၂)GuardianNetwork  (စောင့်ရှောက်သူများကွန်ယက်)

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

ကျောင်းမှ သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများအတွက် လိုအပ်သော သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများအား အခမဲ့ထောက်ပံ့ခြင်း၊ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက သင်တန်း ဆင်းလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ကျောင်းတွင်းအားကစားပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက အဆင့်မြင့်သင်တန်းတက်ရောက်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မှီသူများအား ကျောင်းများသို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ တက်ရောက်ခွင့်မရရှိသူများအား အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှာဖွေ ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက လက်တွေ့သင်တန်းများ ပြန်လည်ခေါ်ယူလေ့ကျင့်ပေးခြင်း။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

ကျောင်း(သင်တန်း)ပြီးဆုံးပါက တစ်ဆင့်မြင့် (AGTI) သင်တန်းများသို့ (သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီလျှင်) ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်မည်။ တက်ရောက်ခွင့်မရလျှင် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ထုတ်ပေးပြီး အလုပ်ခွင်ဝင်ရောက်ပါက ကျွမ်းကျင် လုပ်သားအခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်မည်(ဥပမာ-လုပ်အားခ)။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဉ် ဘာသာရပ် ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ် စုစု ပေါင်း
ကျား ကျား
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း ၂၂ ၁၅ ၁၇ ၁၈ ၇၂
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း ၂၃ ၁၅ ၁၂ ၁၈ ၆၈
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း ၂၅ ၁၀ ၁၄ ၅၁
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း ၄၀ - ၃၂ - ၇၂
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာသင်တန်း ၃၈ - ၁၅ - ၅၃
စုစုပေါင်း ၁၈၈ ၁၂၈ ၃၁၆
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် ဘာသာရပ် ဆရာဦးရေ မှတ် ချက်
ကျား
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း သင် တန်းတွဲ ဖက် မပါ ဝင်ပါ
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ သင်တန်း
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာသင်တန်း
စာပေ ၂၁
စုစုပေါင်း ၁၀ ၄၉

 

စဉ် ဌာနအမည် ဝန်ထမ်းဦးရေ မှတ် ချက်
ကျား
​ေကျာင်းအုပ်ကြီး -  
ဝန်ထမ်းရေးရာ -  
​ေကျာင်းသားရေးရာ -  
​ေငွစာရင်း -  
စာကြည့်တိုက် -  
နယ်မြေ  
စုစုပေါင်း ၁၂  
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

တရုတ်နိုင်ငံ(ဘေဂျင်း)နှင့်ချိတ်ဆက်လျက် နှစ်စဉ် Scholarship ခေါ်ယူလျက်ရှိပြီး အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပါက တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် ပညာသင်ယူခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

သင်တန်းများ