အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မင်းတပ်မြို့)

school photo
school type