မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာနည်းပညာ

မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ နည်းပညာဘာသာရပ်

Automotive Technology (Maintenance)