သက်မွေးပညာသင်တန်းများ

စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (SITE)
စင်ကာပူ-မြန်မာသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (SMVTI)
ညောင်ရွှေသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (NVTI)
ရတနာဂဟေဆက်သင်တန်းကျောင်း (YWTC)
လှိုင်သာယာသက်မွေးသင်တန်းကျောင်း (HVTI)