အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(နေပြည်တော်)

school photo
school type