နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ IHE-Delft University မှ ကမ်းလှမ်းလာသော Master Programmes: In Water and Sustainable Development ပညာသင်ဆုသို့ လျှောက်ထားနိုင်

IHE-Delft Uni

နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ IHE-Delft University  မှ ကမ်းလှမ်းလာသော ၂၀၂၂ခု၊ ပညာသင်နှစ် အတွက် Master Programmes Msc. In Water and Sustainable Development မဟာဘွဲ့ သင်တန်းသို့ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် ကျောင်းများမှ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နှင့် ကိုက်ညီသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါ ကြောင်း၊ IHE-Delft University မှ ဖိတ်ကြားလာခြင်း အပေါ် စိတ်ပါဝင်စားသူများ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နှင့် ကိုက်ညီသူ ဝန်ထမ်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ Website နှင့် ဆက်သွယ်၍ ယှဉ်ပြိုင် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါသင်တန်းအတွက် လိုအပ်မည့် Education and Training Guide 2020 ၏ Digital Version အား https://www.un-ihe.org/msc-programme တွင် Download ရယူနိုင်ပြီး သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည့်အချက်များရှိပါက marketing@un-ihe.org သို့ အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့မေးမြန်း နိုင်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါသင်တန်းသို့ လျှောက်ထားလိုသူများ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ ဌာန၊ အီးမေးလ်၊ ဖုန်းနံပါတ် တို့အား ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးဌာနခွဲ၊ အီးမေးလ် adminteam@dtve. org ၊ ၀၆၇-၃၄၀၄၄၇၇ သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါ ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။