စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူးနှင့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး နေရာများအတွက် ရေးဖြေ စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနရှိ ကျောင်းနှင့်ဌာနများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူးနေရာ (၇၅) နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနေရာ (၁၅၇) နေရာ၊ စုစုပေါင်း (၂၃၂) နေရာ ရွေးချယ်ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်း၊ ဌာနအသီးသီး၌ (၂၃-၇-၂၀၂၂) ရက်နေ့နှင့် (၂၄-၇-၂၀၂၂) ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအား လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို (၂၀-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၂-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူးနှင့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး နေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ စာရင်းကို ကြေညအပ်ပသည်-

 ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ စာရင်းအား ကြည့်ရှု့ရန်Download Link

 

Attachment