စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူးနှင့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး နေရာများအတွက် ရေးဖြေ စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူ များစာရင်း

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနရှိ ကျောင်းနှင့်ဌာန များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူးနေရာ (၇၅) နေရာနှင့် အငယ် တန်းစာရေး ရာထူးနေရာ (၁၅၇) နေရာ၊ စုစုပေါင်း (၂၃၂) နေရာ ရွေးချယ်ခန့်ထားနိုင်ရေး အတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်း၊ ဌာနအသီးသီး၌ (၂၃-၇-၂၀၂၂) ရက်နေ့နှင့် (၂၄-၇-၂၀၂၂) ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအား လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်းကို (၂၀-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၂၂-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူးနှင့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး နေရာများ အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ စာရင်းကို အေက်ပအတိုင်ကြေညအပ် ပသည်-

အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ကြည့်ရှု့ရန် Download Link