၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်(ဆောက်လုပ်ရေး) (ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း)ဖြင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(နေပြည်တော်)တွင်ဆောင်ရွက်မည့် ဆရာ/ဆရာမဆောင် (၄)ထပ် သံကူကွန်ကရစ်အဆောက်အဦ (၁)လုံး၏ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသော လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေ

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်(ဆောက်လုပ်ရေး) (ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း)ဖြင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(နေပြည်တော်)တွင်ဆောင်ရွက်မည့်
ဆရာ/ဆရာမဆောင် (၄)ထပ် သံကူကွန်ကရစ်အဆောက်အဦ (၁)လုံး၏
ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသော လုပ်ငန်းများအတွက်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(နေပြည် တော်)ရှိ ဆရာ/ဆရာမဆောင် (၄)ထပ် သံကူကွန်ကရစ်အဆောက်အဦ (၁)လုံး၏ ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိသောလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) တွင် ၁၆-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၉-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ ရုံးချိန်အတွင်းရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်လည် တင်သွင်းလာမည့်တင်ဒါပုံစံများကို ၂၉-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ တစ်ရက်တည်းသာ ရုံးချိန်အတွင်း တင်ဒါ ပုံစံဝယ်ယူခဲ့သောနေရာတွင် ပြန်လည်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန် အတွင်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇၃၄၀၄၀၂၀၊ ၀၆၇၃၄၀၄၄၈၂ (ဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်)တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင် ပြီး Website ဖြစ်သော www.dtvet. gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန