နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ရာထူးတိုး/ပြောင်းအမိန့်စာ( ၂၀၂၁)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သန်လျင်)နှင့်အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(တောင်ဒဂုံ)ကျောင်းအုပ်ကြီး(တာဝန်)များ ပေးအပ်ခြင်း။

 

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ရာထူးတိုး/ပြောင်း အမိန့်စာများ(၂၀၂၀)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများနှင့်သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးရာထူးသို့ တိုးမြင့်ခန့်ထားခြင်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း‌ကျောင်းများနှင့်သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးရာထူးသို့ တိုးမြင့်ခန့်ထားခြင်း

အနည်းဆုံး (၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများမှ စီမံဝန်ထမ်းများ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း

အနည်းဆုံး (၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများမှ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်း(EC,Civil,EP,ME,IT)များ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း

အနည်းဆုံး (၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများမှ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်း(Chemistry)များ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း

အနည်းဆုံး (၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများမှ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်း(Physics)များ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း

အနည်းဆုံး (၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများမှ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်း(English))များ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း

အနည်းဆုံး (၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများမှ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်း(Maths)များ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း

 

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

အစိုးရသစ်လက်ထက် GTC/GTI/GTHS/VTI များ၏ ဆောင်ရွက်ချက် Presentation များ

၁။ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(အင်းစိန်)

၂။ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)

၃။ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရွှေပြည်သာ)

၄။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရွာမ)

၅။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(လှိုင်သာယာ)

၆။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)

၇။ ကိုရီးယား-မြန်မာနည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ဆရာအတတ်သင်သိပ္ပံ (KMTTTI)

၈။ စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း (SITE)

၉။ ဂျပန်-မြန်မာအောင်ဆန်းသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(JMASVTI)

၁၀။ ရတနာဂဟေဆက်နည်းပညာသင်တန်းကျောင်း (အောင်ဆန်း)

၁၁။ စင်္ကာပူ-မြန်မာသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (SMVTI)

၁၂။ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မိုးညှင်း)

၁၃။ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပူတာအို)

၁၄။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မြစ်ကြီးနား)

၁၅။ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လွိုင်ကော်)

၁၆။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(လွိုင်ကော်)

၁၇။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဗန်းမော်)

၁၈။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဘားအံ)

၁၉။ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)

၂၀။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မင်းတပ်)

၂၁။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တီးတိန်)

 

ဝန်ကြီးဌာနများမှ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားတော့မည့် သင်တန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံနည်းပညာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးလမ်းညွှန်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ နည်းပညာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးသည် ဘက်စုံလွှမ်းခြုံသော ပညာရေးကဏ္ဍ၏ အဓိက ကျသည့် ကဏ္ဍကြီး (၆)ခုအနက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ဤကဏ္ဍကို ကောင်းမွန်တိုးတက် စေခြင်းဖြင့် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် လုပ်သား အမြောက်အများအား မွေးထုတ်နိုင်သည့်အတွက် တိုင်းပြည်၏ အလုံးစုံစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိစေပါမည်။ ယခုအခါ နည်းပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရေးကဏ္ဍမြင့်တင်ရေး အတွက် အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန စသည်များ အပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာန (၁၉)ခု က ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်လျှက်် ရှိပါသည်။