အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ထားဝယ်မြို့ )

school photo
school type