သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် Mekong Institute တို့ပူးပေါင်း၍“National Workshop on Promoting School-Industry Partnership” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

photos_thumbnail
photos