နည်းပြရာထူးနှင့် စက်မှုကျွမ်းကျင်-၄ ရာထူး နေရာများ အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

      နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနရှိ ကျောင်းနှင့်ဌာနများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြရာထူး (၃၀၀) နေရာနှင့် စက်မှုကျွမ်းကျင်-၄ ရာထူး (၃၅၀) နေရာ၊ စုစုပေါင်း (၆၅၀) နေရာ ရွေးချယ်ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် အရည်အချင်း စစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကို သက်ဆိုင်ရာကျောင်း၊ ဌာနအသီးသီး၌ (၂၆-၁၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့ နှင့် (၂၇-၁၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

      သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ နည်းပြရာထူးနှင့် စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)ရာထူးနေရာများ အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်းကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

နည်းပြရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း

စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင် သူများစားရင်း